Poskytovaná péče

 
 

Psychiatrická ambulance se zabývá diagnostikou a léčbou širokého spektra duševních poruch u dospělých. Mezi tyto duševní poruchy patří:
  • poruchy nálady - deprese, mánie, bipolární afektivní porucha
  • úzkostné poruchy
  • poruchy spánku
  • psychotická onemocnění, onemocnění ze schizofrenního okruhu
  • poruchy paměti a demence, Alzheimerova choroba, organické duševní poruchy
  • mentální retardace

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky a jiné výkony v osobním zájmu a na žádost fyzických či právnických osob, jejichž cílem nebo zájmem není zachovat nebo zlepšit současný zdravotní stav pojištěnce.

Výpis ze zdravotní dokumentace                                              150,- Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace pro komerční pojišťovnu     300,- Kč

Vystavení lékařského potvrzení na žádost pacienta                 100,- Kč

Kopie zdravotnické dokumentace - 1 strana 2 Kč, práce lékaře 250 Kč/ 30min.